Madde 1 -TARAFLAR


SATICI: Turkanozstyle.com

Telefon : +905335961799

Email: info@turkanozstyle.com

(Sözleşmede SATICI olarak anılacaktır)

ALICI: Satıcının internet sitesinde satılan ürünü/ürünleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

(İş bu sözleşmede ALICI olarak anılacaktır.)

Madde 2: KONUSU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait  Turkanozstyle.com internet sitesinden ürün/ürünleri satın alması, ödeme ve teslimat şekli, cayma hakkı ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkındadır. ALICI, Satın almış olduğu ürünün/ürünlerin özelliklerini, satış fiyatını, ödeme ve teslimat şeklini vs. hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini ve sipariş verdiğini bilgisayar yazılımının İş bu sözleşmenin Alıcı tarafından teyid edilmeksizin ürün siparişinin mümkün olmadığını Alıcı kabul ve beyan eder.

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ


Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu adrese kargo şirketi vasıtası ile teslim edilecektir.

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Satıcı , stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Satıcı sadece yurt içindeki(Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında) Alıcılara satış yapacaktır. Yurt Dışına satış yapılmamaktadır.

Madde 5: ALICININ TAAHHÜTLERİ


ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu Alıcı tarafından kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını şimdiden kabul eder.

Madde 6: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli Turkanozstyle.com sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 7: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI


Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 8: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 9: FAİZ


ALICI, ürünü alırken kullandığı ve çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

Madde 10: PEŞİNAT TUTARI


Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 11: ÖDEME PLANI


Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 12: YÜRÜRLÜK


İş bu sözleşme Turkanozstyle.com web sitesinde satılan ürünün sözleşmesinin imzalanması ve kredi kartı yahut havale/eft ile ödemenin yapılması tarihinde yürürlüğe girer.